قفسه بندی پانل راک

قفسه پانل راک یا راک کفپوشدار دژپاد

قفسه پانل راک و قفسه راک کفپوشدار

سیستم قفسه بندی پانل راک دژپاد
اسم های متعارف این سیستم قفسه پانل راک، قفسه راک کفپوشدار ، قفسه راک پانل ، قفسه راک پانلی می باشد.
کاربرد های سیستم قفسه بندی پانل راک دژپاد دربارگذاری اقلام حجیم و بارگذاری بصورت دو طبقه یا سه طبقه مجزا میتوان نام برد تحمل هر طبقه از ۴۰۰ کیلوگرم تا ۱۰۰۰ کیلوگرم می باشد
بارگذاری توسط شخص می باشد.
قفسه بندی پانل راک دارای اجزا م متعلقات ذیل می باشد تقریبا همان سیستم قفسه بندی پالت راک با یکسری تغییرات
۱- قاب راک دژپاد یا ستون راک دژپاد
پهنای قاب راک ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ سانتیمتر
ارتفاع قاب راک ۲۰۰ ، ۲۴۴ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ،۶۰۰ ، ۷۰۰ ، ۸۰۰ ، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ ، ۱۲۰۰ ،... سانتیمتر
عمق یا عرض قاب راک ۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۹۰، ۱۰۰ ،۱۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ سانتیمتر
۲- بازوی راک
بصورت رولفرمیک یا قوطی های استاندارد ۴۰×۶۰ ، ۴۰ ×۸۰ ، ۴۰ ×۱۰۰
طول بازوی راک ۱۱۵ ، ۱۳۵ ، ۱۵۵، ۱۹۴، ۲۳۲، ۲۷۰، ۳۰۰، ۳۲۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۲۰، ۴۵۰ ، ۵۰۰ سانتیمتر
که طول این بازو های قفسه راک بسته به کاربری متفاوت خواهد بود
۳- کفپوش راک
تفاوت اصلی قفسه پالت راک و پانل راک در وجود کفپوش و پانل در این سیستم است
طول کفپوش ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۵۰ سانتیمتر
عرض کفپوش ۲۸ و ۳۸ سانتیمتر
این کفپوش ها بسته به تحمل بار دارای ضخامت مختلف می باشد : ۷/.، ۹/.،۱/۲۵ ،۱/۵ ، ۲ میلیمتر

قفسه بندی پانل راک یا قفسه راک کفپوشدار برای اقلام manually (دستی)قابلیت بارگذاری دارد و میتوان در فضای هایی که ارتفاع مناسب دارد به عنوان ۲ طبقه مجزا از هم یا ۳ طبقه مجزا از هم استفاده نمود. .

قفسه بندی دژپاد

مصارف قفسه بندی پانل راک

  • قفسه بندی اقلام حجیم و سنگین بارگذاری توسط شخص
  • قفسه بندی دارای فضای دو طبقه
  • قفسه بندی انبار لوازم یدکی
  • قفسه بندی انبارمحصول نهایی بصورت کارتن
  • قفسه بندی انبار نیمه سنگین و سنگین
dozhpad

قفسه بندی دژپاد

بزرگترین و اولین تولید کننده سیستم نگهداری کالا و قفسه بندی در ایران ما هستیم.