تاییدیه قفسه بندی دژپاد

تاییدیه های قفسه بندی یوسفی(دژپاد)

در ذیل بخشی از نمونه های تحویل موقت و تحویل قطعی بصورت نصب و اجرای پروژه های قفسه بندی و قفسه فلزی که محصولات شرکت دژپاد می باشد را میتوانید مشاهده فرمایید
سعی شده است تمامی نمونه های قفسه بندی فلزی و قفسه انباری و حتی بالکن بندی و نیم طبقه و سیستم های قفسه بندی دو طبقه و پالت راک و پانل راک و حتی قفسه کانتیلور و نیز بایگانی ریلی در نظر گرفته شود.

تاییدیه قفسه بندی نیروگاه - دژپاد

قفسه بندی نیروگاه برق

نمونه کار انجام شده توسط قفسه بندی دژپاد(قفسه بندی یوسفی) در پروژه نیروگاه

قفسه بندی دانشگاه الزهرا

قفسه بندی دانشگاه الزهرا

نیم طبقه فلزی و بالکن بندی به همراه قفسه بندی فلزی انبار ،اجرا شده در دانشگاه الزهرا

قفسه بندی شرکت آرارات دخان خاور میانه- قفسه دژپاد

قفسه بندی شرکت آرارات دخان خاورمیانه

نمونه رسید تحویل موقت قفسه بندی اجرا شده در شرکت آرارات دخان خاورمیانه، قفسه بندی پالت راک ۸ متری قفسه دژپاد

قفسه بندی دژپاد - سایپا کاشان

قفسه بندی شرکت سایپا کاشان

قفسه بندی دژپاد شامل قفسه های پالت راک ۶ متر ارتفاع قاب به همراه پالت پروفیلی و دارای محافظ های قاب راک قفسه دژپاد

قفسه بندی دژپاد - شرکت قوطی سازی کاوه

قفسه بندی شرکت قوطی سازی کاوه

قفسه بندی نیم طبقه صنعتی دژپاد بالکن بندی دژپاد ، قفسه پانل راک دژپاد، قفسه بندی ۳ طبقه، دمونتاژ و مونتاژ قفسه بندی دژپاد به همراه کانتیلور اجرا در شرکت قوطی سازی کاوه

قفسه بندی دژپاد - قفسه انبار های فرودگاه امام خمینی

قفسه بندی شرکت هواپیمایی آسمان

قفسه بندی دژپاد مربوط به قفسه بندی سردخانه های زیر صفر و سردخانه بالای صفر شرکت هواپیمایی آسمان در انبار های کترینگ فرودگاه امام خمینی

قفسه بندی شرکت چاپ هدیس

تولید و نصب قفسه بندی بایگانی شرکت دژپاد بصورت قفسه بایگانی ریلی دژپاد و قفسه بایگانی ریلی ثابت ، نصب در شرکت چاپ هدیس

قفسه بندی یوسفی(عرضه کننده محصولات شرکت دژپاد)
5/5